WORK AS YOU ARE

Work as You are is een tweedaags programma bestaande uit een combinatie van individuele coachsessies, workshops, interactieve werksessies en een persoonlijk actieplan.

Een inspirerend, actief en intensief programma wat jullie medewerkers en hun werk een boost geeft. Het biedt ze een verfrissende kijk op hun werk en loopbaan binnen de organisatie, of zo nodig daarbuiten. Ze ervaren (weer) regie op hun loopbaan en werken aan hun toekomstbestendigheid voor zichzelf en jullie organisatie.

Resultaat

Voor de medewerker

 • Hebben inzicht in hun drijfveren en talenten;
 • Weten welke persoonlijke factoren nu mogelijk in de toekomst van invloed (kunnen) zijn op hun loopbaan;
 • Krijgen zicht op hun positie en mogelijkheden binnen de organisatie;
 • Zijn (weer) in regie over hun loopbaan en zich bewust van hun ontwikkelpunten;
 • Zijn zich bewust wat werken aan toekomstbestendigheid voor hen betekent en hoe ze dit kunnen blijven doen;
 • Beschikken over een persoonlijk actieplan met concrete stappen die zij gaan zetten om op een prettige manier te werken passend bij hun talenten en persoonlijke levensfase;
 • Voelen zich gezien en gehoord. Dit versterkt de motivatie en betrokkenheid;
 • Leren hun collega’s beter kennen en begrijpen wat ten goede komt aan samenwerking en teamdynamiek.

Voor de organisatie

Resultaten medewerker dragen voor de organisatie bij aan:

 • Betrokken en gemotiveerde medewerkers;
 • Collega’s die elkaars kwaliteiten, drijfveren en talenten beter (her)kennen en kunnen benutten;
 • Medewerkers die zich met hernieuwde energie inzetten voor hun functie of
  regie pakken om samen met de organisatie te kijken naar passende mogelijkheden voor kleine aanpassingen of andere mogelijkheden binnen de organisatie.
 • Betere samenwerking en teamdynamiek doordat medewerkers elkaar op een andere manier hebben leren kennen;
 • Een gerichte inzet voor de doestellingen en toekomstbestendigheid van de medewerker, het team en jullie organisatie;
 • Het krijgen van handvatten en thema’s uit de tweedaagse om hier met elkaar vervolg aan te geven en de resultaten duurzaam te borgen.

Programma

Intake

Van tevoren vullen de medewerkers een gevalideerde vragenlijst in om zijn of haar persoonlijkheid, drijfveren en talenten in kaart te brengen. Deze resultaten bespreken we in een persoonlijk (online) intakegesprek. Hierin komen tevens de persoonlijke doelen, ambities en verwachtingen voor de tweedaagse aan bod.

Actief aan de slag

Tijdens twee dagen – bij voorkeur met een interval van 2 tot 4 weken – wordt er onder begeleiding van gecertificeerde coaches en trainers gewerkt met het volgende programma. Elke dag bestaat uit:

 • Een energieke start;
 • Individuele coachsessie;
 • Een workshop met onderwerp naar keuze;
 • Interactieve werksessie om een persoonlijk actieplan op te stellen;
 • Persoonlijke begeleiding, tips, inspiratie & gezelligheid;
 • Gezamenlijke evaluatie en team-boost.

Evaluatie & vervolg

Na het programma evalueren wij met jullie de uitkomsten op hoofdlijnen (anoniem) gecombineerd met jullie bevinding na het programma, zodat jullie samen met de medewerkers kunnen zorgen voor duurzame opvolging.

Praktische informatie

 • Groepsgrootte is maximaal 18 deelnemers;
 • De kosten zijn € 725,- per deelnemer (excl. btw en excl. eventuele arrangementskosten afhankelijk van locatie);
 • Open inschrijving per individuele medewerker is ook mogelijk. Het programma is vergelijkbaar maar dan met een mix van deelnemers uit verschillende organisaties.
 • De Loopbaanoptimalisatie is ook een gedegen instrument voor outplacementtrajecten.
 • Maatwerk is mogelijk.

Contact

Heb je interesse in ons programma of andere mogelijkheden? Mail of bel ons via info@manovra.nl of 06 – 29061242 of 06 – 38261564. We denken graag met jullie mee!

Start typing and press Enter to search