OVER ONS

Manovra is ontstaan vanuit een groep ervaren professionals die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij door te werken aan duurzame inzetbaarheid van mensen en organisaties in een snel veranderende wereld en uit te vinden op welke manier zij daar samen betekenis en waarde aan kunnen toevoegen.

Onze overtuiging is dat werken aan duurzame inzetbaarheid mensen en organisaties verrijkt op sociaal, economisch en ecologisch vlak.

Om draagvlak en duurzaamheid te creëren, kenmerkt onze aanpak zich door co-creatie. Samen met onze opdrachtgevers én alle (interne) partijen op een transparante en professionele wijze projecten uit te voeren en resultaten te behalen.

Wij werken vanuit de waarden dat elk mens telt en gemotiveerd is om te groeien. En het geloof dat het geheel meer is dan de som der delen.

Wij stimuleren wendbaarheid van mens en organisatie door het inzetten van wetenschappelijk onderbouwde en evidence based vragenlijsten en methoden. Daarnaast kunnen wij door onze mix van expertises en jarenlange ervaring bij profit en non-profit organisaties de best practices vertalen naar een aanpak die past bij uw organisatie.

Start typing and press Enter to search