SAMEN WERKEN AAN MOBILITEIT & DUURZAME INZETBAARHEID
 Arbeidsmobiliteit is essentieel voor organisaties. Door het aantrekken, ontwikkelen en begeleiden van medewerkers verduurzaamt u de organisatie en maakt u de organisatie klaar voor de toekomst. Aandacht voor arbeidsmobiliteit draagt bij aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, wendbaarheid en creativiteit van uw medewerkers en daarmee aan de wendbaarheid van uw organisatie.

Inrichten van arbeidsmobiliteit
U kunt zelf als organisatie veel doen om mobiliteit te bevorderen. Denk aan job- of taakroulatie, (interne) arbeidspool, collegiale in- en uitlening van personeel, in- of externe stages, het beoordelen, ontwikkelen en begeleiden van medewerkers binnen de eigen organisatie en nog veel meer.

Onze specialisten kunnen u middels advies en projectuitvoering ondersteunen bij het inrichten van arbeidsmobiliteit binnen uw organisatie. Dit begint bij het vertalen van uw visie op strategisch talentmanagement naar HR-processen zoals bijvoorbeeld waarderen, beoordelen en ontwikkelen van medewerkers in uw organisatie.

Medewerkers in beweging krijgen is onze specialiteit
In tijden van crisis komt het voor dat vrijwillige duurzame inzetbaarheid verschuift naar verplichte mobiliteit, binnen of buiten de organisatie.
De medewerker staat centraal: wie je bent is de basis voor je werk en je leven.

Wij vergroten het inzicht in eigen kwaliteiten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt waardoor medewerkers in staat zijn passende keuzes te maken die hen duurzaam aan het werk helpen en houden, binnen of buiten de eigen organisatie.
Maak nu gebruik van de huidige subsidieregelingen Ontwikkeladviestraject en/of de SLIM-regeling

Start typing and press Enter to search